home_noticias
home_estadisticas
home_visita_virtual
Centre Cotoner Nacional és una Associació sense ànim de lucre, que té el seu camp d’actuació en tots aquells elements que intervenen en el comerç del cotó en branca, subproductes i assimilables. Els objectius d’aquesta Associació es centren en la regulació i arbitratge de les operacions comercials del cotó.